Logo akonapokuty.sk

Prekročená rýchlosť?

Chránime vodičov pred policajnou šikanou, neprimerane vysokým pokutám a právne ich zastupujeme pred správnym orgánom!

Zabudnuté doklady?

Pomáhať a chrániť... máte niekedy opačný dojem? Okrem alkoholu, drog a dopravných nehôd riešime skoro všetky pokuty za dopravné priestupky!

Problém s parkovaním?

Vďaka absolútnej novinke na slovenskom trhu garantujeme naším klientom finančné odškodnenie za dopravné priestupky až do výšky 85%!

Diaľničná známka?

Službu, vďaka ktorej vyriešime neprimerane vysoké pokuty za Vás, si môžete u nás dojednať už za cenu 125,- EUR 100,- EUR* na obdobie jedného roka.

Princíp spolupráce a marketingový plán

Spolupráca

V projekte akonapokuty.sk platí - náš klient môže, ale nemusí byť zároveň aj náš spolupracovník, tz. každý jeden náš registrovaný klient môže aktívne vykonávať činnosť aj činnosť spolupracovníka - odporúčať našu službu a zúčastniť sa provízno-benefitového systému spoločnosti. Každý jeden klient má po registrácii a aktivácii právo na základe zmluvy o spolupráci registrovať iných potenciálnych klientov / spolupracovníkov prostredníctvom registračného formulára, ktorý sa nachádza v internej sekcii systému Strážny Pes. Systém je nastavený na princípe pozitívnej referencie - odporúčania, tz. ak ste sa našou službou spokojný, môžete ju odporučiť ďalej. Za každé takto odporučeného (registrovaného a aktivovaného) klienta Vám samozrejme vzniká nárok na províziu. Spolupráca - registrácia nových klientov nie je podmienená akýmkoľvek minimálnym obratom alebo servisom poskytovaným klientom - o to všetko sa stará vedenie spoločnosti, regionálne riaditeľstvá a HOTLINE linka. Marketingový plán akonapokuty.sk sa skladá z následovných prvkov:

1. Možnosť tvorby vlastného obchodného teamu

Páči sa Vám náš produkt, naša myšlienka a radi by ste ju posunuli ďalej? Vďaka prístupu do automatizovaného systému Strážny Pes Vám umožníme vytváranie a kontrolu vlastnej klientskej a sprostredkovateľskej siete. Za každého jedného klienta vo Vašej obchodnej skupine Vám vzniká nárok na províziu!

2. Motivačný a stabilný provízny systém

Nárok na províziu Vám vzniká nie len z priamo dojednaných klientov, ale automaticky Vám vzniká nárok na províziu z celej Vašej obchodnej siete až do siedmej generačnej línie! Nárok na províziu nie je len jednorázový - v prípade, ak je klient s našou službou spokojný a rozhodne sa predĺžiť službu aj na ďalšie obdobie, vznikne Vám opäť nárok na províziu v plnej výške (prvé aj následné provízie)!

3. Prehľadný systém správy provízii, kompenzácii a obchodnej siete

Vďaka jedinečnému online systému na správu provízii a obchodnej siete (tzv. systém "Strážny Pes") máte vždy prehľad ako o stave Vašej obchodnej siete, tak o Vašich províziach a finančných kompenzáciach. Pre výplatu provízii a kompenzácii sme zaviedli na Slovensku veľmi ojedinelý systém - Provízie a kompenzácie si môžete nechať vygenerovať kedykoľvek po zadaní požiadavky v systéme Strážny Pes, nie len raz do mesiaca, ale pokiaľ aj niekoľkokrát denne!

4. Prezentačný materiál a verejné obchodné prezentácie

Súčasťou marketingového plánu je pre aktívneho spolupracovníka zabezpečiť všetky potrebné prezentačné a propagačné materiály a predmety, ktoré má každý spolupracovník k dispozícii v elektronickej a na požiadanie aj vo fyzickej forme (letáky, brožúry, reklamné predmety a pod.). Možnosť zúčastňovať sa na informačných seminároch, stretnutiach je pre aktívneho spolupracovníka úplnou samozrejmosťou.

5. Cieľové odmeny, motivačné akcie a "benefit systém"

Pre tých najúspešnejších je pripravený systém mimoriadných odmien a prémii vo forme finančných balíkov, zájazdov a účasť na VIP akciách organizovaných spoločnosťou PASI Club, s.r.o.