Logo akonapokuty.sk

Prekročená rýchlosť?

Chránime vodičov pred policajnou šikanou, neprimerane vysokým pokutám a právne ich zastupujeme pred správnym orgánom!

Zabudnuté doklady?

Pomáhať a chrániť... máte niekedy opačný dojem? Okrem alkoholu, drog a dopravných nehôd riešime skoro všetky pokuty za dopravné priestupky!

Problém s parkovaním?

Vďaka absolútnej novinke na slovenskom trhu garantujeme naším klientom finančné odškodnenie za dopravné priestupky až do výšky 85%!

Diaľničná známka?

Službu, vďaka ktorej vyriešime neprimerane vysoké pokuty za Vás, si môžete u nás dojednať už za cenu 125,- EUR 100,- EUR* na obdobie jedného roka.

Čo všetko naši klienti registráciou získavajú?

Odškodnenie pokút

Thumb

Pri spáchaní akéhokoľvek priestupku v zmysle zmluvy a internej smernice získava náš klient od 01.09.2013 nárok na odškodnenie až do výšky 85% z priestupky riešenom v blokovom konaní a bezplatné zastúpenie pred spávnym orgánom v prípade postúpenia priestupku do správneho konania s garanciou finančného odškodnenia do 85%!

Portfolio #1

HOTLINE - pomoc na telefóne

Thumb

V prípade akýchkoľvek problémov s policajným orgánom je naším klientom od 01.09.2013 k dispozícii HOTLINE linka, kde môže s naším odborníkom priestupok odkonzultovať a následne buď sa odvolať do správneho konania s bezplatným zastúpením, alebo riešením priestupku v blokovom konaní s garanciou!

Portfolio #2

Interný systém Strážny Pes

Thumb

Každý náš klient obdrží okamžite po potvrdení registrácie e-mailom prístupové údaje do nášho interného systému Strážny Pes. Klient má prostredníctvom systému okamžitý prístup k všetkým dostupným materiálom spoločnosti, vie sledovať stav odškodnenia priestupkov, sledovať obchodný tím a generovať provízne listy!

Portfolio #3

Registrácia nových klientov

Thumb

Ak sa Vám naša služba páči a ste s našou službou spokojný, ako registrovaný a aktivovaný klient máte možnosť osloviť a registrovať iných klientov okamžite bez zbytočného čakania prostredníctvom interného registračného formulára. Za každého registrovaného a aktivovaného klienta Vám následne vznika nárok na prvú aj následnú odmenu! Viac informácii o odmenách a akciách sa dozviete v záložke spolupráca!

Portfolio #4

Účasť na províznom systéme

Thumb

Každý klient, ktorého registrujete prostredníctvom interného registračného formulára, získava rovnaké podmienky a benefity ako Vy. Rovnako tak aj Vami registrovaný klient môže po aktivácii registrovať ďalších klientov. Za každého jedného klienta, ktorého registrujú aj Vami registrovaný klienti, Vám vzniká nárok na odmenu až do 7. generácie! Viac informácii o odmenách a akciách sa dozviete v záložke spolupráca!

Portfolio #5

Motivačné súťaže a akcie

Thumb

Pre spolupracovníkov (klientov tvoriaci obchodný tím) máme pripravené množstvo motivačných súťaží a akcií. V súčasnosti prebieha do 31.12. 2013 motivačná kampaň, ktorej predmetom sú rôzne vecné ceny (autokamery, fotoaparáty, iPady, mobilné telefóny, notebooky a cestné skútre). Viac informácii o odmenách a akciách sa dozviete v záložke spolupráca!

Portfolio #6