Logo akonapokuty.sk

Prekročená rýchlosť?

Chránime vodičov pred policajnou šikanou, neprimerane vysokým pokutám a právne ich zastupujeme pred správnym orgánom!

Zabudnuté doklady?

Pomáhať a chrániť... máte niekedy opačný dojem? Okrem alkoholu, drog a dopravných nehôd riešime skoro všetky pokuty za dopravné priestupky!

Problém s parkovaním?

Vďaka absolútnej novinke na slovenskom trhu garantujeme naším klientom finančné odškodnenie za dopravné priestupky až do výšky 85%!

Diaľničná známka?

Službu, vďaka ktorej vyriešime neprimerane vysoké pokuty za Vás, si môžete u nás dojednať už za cenu 125,- EUR 100,- EUR* na obdobie jedného roka.

Motivačná akcia pre partnerov do 31.12.2013!

V súčasnosti prebieha špeciálna akcia pre spolupracovníkov akonapokuty.sk. Každý jeden klient / spolupracovník sa automaticky zúčastňuje garatovanej akcie o vecné ceny až do 1200 EUR. Odmeny sa odvíjajú mimo od množstva priamo odporučených a aktivovaných klientov do 31.12.2013 (množstvo veďľa obrázka). Viac informáci o prebiehajucej akcii je k dispozícii v internej sekcii pre registrovaných klientov / spolupracovníkov!

Spolupráca