Logo akonapokuty.sk

Prekročená rýchlosť?

Chránime vodičov pred policajnou šikanou, neprimerane vysokým pokutám a právne ich zastupujeme pred správnym orgánom!

Zabudnuté doklady?

Pomáhať a chrániť... máte niekedy opačný dojem? Okrem alkoholu, drog a dopravných nehôd riešime skoro všetky pokuty za dopravné priestupky!

Problém s parkovaním?

Vďaka absolútnej novinke na slovenskom trhu garantujeme naším klientom finančné odškodnenie za dopravné priestupky až do výšky 85%!

Diaľničná známka?

Službu, vďaka ktorej vyriešime neprimerane vysoké pokuty za Vás, si môžete u nás dojednať už za cenu 125,- EUR 100,- EUR* na obdobie jedného roka.

Ochrana vodičov s garanciou proti neprimeraným pokutám

... ani Vás už nebaví sústavne zvyšovanie sankcií za dopravné priestupky? Ste tiež toho názoru, že zvyšovanie sankcií nie je systematické riešenie nehodovosti, ale len zámienka? Tiež si myslíte, že záleží aj na okolnostiach, nie len na surovom výklade zákona?

Služba, ktorú poskytujeme našim klientom prostredníctvom projektu akonapokuty.sk, jednoducho a elegantne rieši problém vodičov nielen s neprimerane vysokými pokutami za dopravné priestupky, ale aj relatívne častý problém s policajnou aroganciou, neprofesionalitou a prekračovaním právomocí.

Naša služba rieši prakticky všetky dopravné priestupky s výnimkou podozrenia zo spáchania priestupku v súvislosti s požitím alkoholu či inej návykovej látky a spôsobení dopravnej nehody. Našim klientom zmluvne garantujeme po objednaní a zaplatení služby v dojednanom časovom období finančné odškodnenie za dopravné priestupky riešené v blokovom alebo správnom konaní až do 85% v závislosti od typu priestupky a výšky pokuty.

PREDPREDAJ SLUŽBY ZA ZVÝHODNENÚ CENU!

V súčasnosti prebieha predpredaj našej služby s platnosťou od 01.09.2013 za zvýhodnené cenu 100 EUR / rok. Akcia je limitovaná len pre prvých 500 klientov a najneskôr do 31.08.2013 (podľa toho čo nastane skôr).

STOP VYSOKÝM POKUTÁM!

Vysoké pokuty za dopravné priestupky!

Vďaka našej službe chránime našich klientov pred neprimerane vysokými pokutami za spôsobené dopravné priestupky okrem alkoholu, drog a zavinených dopravných nehôd.

Klientom poskytujeme profesionálnu právnu asistenciu v akýchkoľvek situáciách, kedy sa dostanú do konfliktov s policajným orgánom a zmluvne im garantujeme finančné odškodnenie v prípade udelenia pokuty za spôsobené dopravné priestupky!

STOP VYSOKÝM POKUTÁM!

STOP POLICAJNEJ ŠIKANE!

Policajná šikana!

Naší klienti súhlasia s priestupkom len vtedy, ak sú si priestupku naozaj vedomí a priestupok bol zo strany policajného orgánu naozaj spoľahlivo zistený!

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je im k dispozícii HOTLINE linka, kde môže s našim odborníkom priestupok odkonzultovať a následne buď sa odvolať do správneho konania s bezplatným zastúpením, alebo riešením priestupku v blokovom konaní s garanciou!

STOP POLICAJNEJ ŠIKANE!

STOP NESPRAVODLIVOSTI!

Thumb

Našich klientov obhajujeme na základe znalosti zákona, predpisov a vyhlášok, vďaka čomu rozporujeme predložené dôkazy a napádame procesné chyby (nenaťahujeme čas obštrukciami, používame fakty).

V správnom konaní sa za nášho klienta bijeme až do úplného uzatvorenia prípadu. VŽDY stojíme na strane klienta a zmluvné garancie poskytujeme bez ohľadu na to, či priestupok bol spáchaný úmyselne alebo neúmyselne.

STOP NESPRAVODLIVOSTI!

Známkou odvahy v dnešnom konformnom svete je schopnosť stáť si za svojím presvedčením - nie tvrdohlavo či vzdorovito (toto je znakom obranného postavenia, nie odvahy), ani v geste odplaty, ale jednoducho preto, že práve toto je vaša viera.

Rollo May